ĐỒ ÁN cung cấp điện Chung Cư, Trường Học, Xí Nghiệp, Tòa Nhà…

3268
DO AN CUNG CAP DIEN

Nội dung hôm nay điện nước Khánh Trung sẻ chia sẻ cho bạn toàn bộ tài liệu về đồ án cung cấp điện cho trường học, chung cư, siêu thị, xí nghiệp, công nghiệp, nhà máy…

Đồ án cung cấp điện cho trường đại học

Chương I: Giới thiệu sơ bộ về địa điểm thiết kế

Chương II: Xác định tính toán phụ tải

Chương III: Chọn phương án cấp điện cho trường học

Chương IV: Lựa chọn phần tử cung cấp điện

 • Chọn máy biến áp
 • Van chống sét
 • Máy cắt
 • CB tổng
 • Thanh cái
 • Chọn CB cho các tủ điện khu nhà
 • Dây dẫn trong hệ thống điện

Chương V: Kiểm tra ngắn mạch cho hệ thống

Chương VI: Tổn thất công suất và điện năng

 • Tổn thất công suất trên đường dây
 • Tổn thất công suất trên máy biến áp

Chương VII: Chống sét và nối đất

 • Chống sét
 • Nối đất

Chương VIII: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất

TẢI ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Đồ án cung cấp điện cho chung cư

CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN NHU CẦU PHỤ TẢI

 • 1.1 Lý luận chung
 • 1.2 Phụ tải sinh hoạt
 • 1.3 Phụ tải động lực
 • 1.4 Phụ tải chiếu sáng
 • 1.5 Tổng hợp phụ tải

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN

CHƯƠNG 3: CHỌN SỐ LƯỢNG CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP VÀ CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN

 • 3.1 Chọn tiết diện dây dẫn
 • 3.2 Lựa chọn phương án đi dây từ điểm đấu điện đến trạm biến áp
 • 3.3 Chọn dây dẫn từ trạm biến áp đến tủ phân phối
 • 3.4 Chọn dây dẫn đến các tầng
 • 3.5 Chọn dây dẫn cho mạch điện thang máy
 • 3.6 Chọn dây dẫn cho mạch điện trạm bơm
 • 3.7 Chọn dây dẫn cho mạng điện chiếu sáng
 • 3.8 Chọn công suất và số lượng máy biến áp.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CỦA MỘT CĂN HỘ

 • 6.1 Sơ đồ bố trí thiết bị gia dụng.
 • 6.2 Chọn thiết bị của mạng điện căn hộ.

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT

CHƯƠNG 6: HẠCH TOÁN CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH KINH TẾ – TÀI CHÍNH

TẢI ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Đồ án cung cấp điện cho nhà máy xí nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………….. 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN XƯỞNG……………………………….. 2

 1. Kích thước phân xưởng…………………………………………………. 2
 2. Sơ đồ mặt bằng phân xưởng……………………………………………. 2
 3. Danh sách thiết bị có trong phân xưởng……………………………… 3

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG……………….. 4

 • Khái niệm chung:………………………………………………………. 4
 • Các yêu cầu khi thiết kế hệ thống chiếu sáng:…………………… 4
 • TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG……………………………………….. 4
  • Kích thước phân xưởng:…………………………………………… 4
  • Tính toán chiếu sáng cho phân xưởng:…………………………. 5
  • Chọn đèn chiếu sáng cho nhà vệ sinh…………………………… 6

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG…………………………… 7

 • Phụ tải chiếu sáng……………………………………………………… 7
  • Yêu cầu chung……………………………………………………….. 7
  • Phụ tải chiếu sáng của phân xưởng:…………………………….. 7
 • Phụ tải thông thoáng và làm mát…………………………………. 7
  • Yêu cầu chung……………………………………………………….. 8
  • tính toán lưu lượng và chọn số lượng quạt…………………….. 8
 • Phụ tải động lực……………………………………………………… 9
  • Các thiết bị trong phân xưởng……………………………………. 9
  • Phân nhóm phụ tải………………………………………………….. 9
  • Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng:…………………. 11
   • Xác định phụ tải tính toán cho từng nhóm:…………………… 11
  • Công suất biểu kiến tính toán của phân xưởng……………… 14
 • Chọn máy biến áp cho phân xưởng……………………………. 14
  • Chọn vị trí đặt trạm biến áp……………………………………… 14
  • Chọn số lượng và chủng loại máy biến áp……………………. 14
  • Xác định dung lượng của máy biến áp………………………… 14
 • Xác định tâm phụ tải………………………………………………. 15
  • Phụ tải chiếu sáng…………………………………………………. 15
  • Phụ tải thông thoáng và làm mát……………………………….. 16
  • Phụ tải động lực……………………………………………………. 17
  • Phụ tải tổng hợp……………………………………………………. 18
  • Sơ đồ tâm phụ tải của phân xưởng…………………………….. 19
  • Lựa chọn vị trí đặt tủ phân phối và tủ động lực……………… 19
 • CHƯƠNG 3: TÍNH CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY CHO PHÂN XƯỞNG…………………………………………………………………………… 21
  • Yêu Cầu………………………………………………………………… 21
  • Phân Tích Các Phương Án Đi Dây……………………………….. 21
   • Phương án đi dây hình tia………………………………………… 21
   • Phương án đi dây phân nhánh…………………………………… 22
   • Sơ đồ mạng hình tia phân nhánh……………………………….. 23
  • VẠCH PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY…………………………………… 24
  • SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐI DÂY…………………………………….. 25
  • SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY CỦA PHÂN XƯỞNG……… 26

  CHƯƠNG 4: TÍNH CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ. 27

  • CHỌN CÁP VÀ DÂY DẪN………………………………………. 27
   • Chọn loại cáp và dây dẫn………………………………………… 27
   • Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng………………………. 28
   • Chọn dây dẫn từ trạm biến áp đến tủ phân phối chính của phân xưởng………………………………………………………….. 28
   • Chọn dây dẫn từ tủ phân phối chính đến tủ động lực của phân xưởng………………………………………………………………… 29
   • Chọn cáp từ tủ hộp nối dây đến các động cơ………………… 31
  • CHỌN CB……………………………………………………………… 34
   • Tổng quan về CB………………………………………………….. 34
   • Tiến hành chọn CB và tính toán ngắn mạch…………………. 35
    • Tính ngắn mạch và chọn MCCB1 tổng cho tủ phân phối chính………………………………………………………………….. 35
    • Chọn MCCB cho các tủ động lực………………………………. 36
   • Chọn MCCB tổng phụ tải chiếu sang và thông gió………… 37
   • Chọn CB bảo vệ cho các động cơ………………………………. 37

  CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT…………………………… 39

  • Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số cos……………………………… 39
  • Tính dung lượng bù…………………………………………………….. 40

  KẾT LUẬN………………………………………………………………………. 42

  TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….. 43

  PHỤ LỤC…………………………………………………………………………. 44

  1. Thông số đèn chiếu sáng phân xưởng………………………………. 44
  2. Thông số đèn nhà vệ sinh……………………………………………… 44
  3. Thông số Quạt Thông Gió KVF 3076………………………………. 44
  4. Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha 3 pha – tụ dầu………………… 45
  5. Các ký hiệu dung trong bảng vẽ……………………………………… 45

TẢI ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG TẠI 193 VĂN CAO

1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CUNG CẤP ĐIỆN

1.2 Thống kê phụ tải cho tòa nhà 7 tầng Văn Cao

1.2.2 :Xác định công suất điện cần cấp cho tầng hầm:

 • Xác định phụ tải Gara
 • Phụ tải ổ cắm
 • Công suất điều hòa làm mát
 • Phụ tải chiếu sáng sự cố và cầu thang
 • Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 1

Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 2-5

 • Phụ tải chiếu sáng hành lang
 • Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 6
 • Xác định phụ tải phòng hội thảo 120 m2
 • Xác định phụ tải phòng họp 32 m2
 • Phụ tải chiếu sáng hành lang

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP HẠ ÁP CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG

XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG CHO TRẠM BIẾN ÁP

 • Tổng quan về chọn trạm biến áp
 • Chọn số lượng và công suất MBA

TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ PHÍA CAO ÁP

 • Tính chọn thiết bị phía cao áp
 • Tính toán và lựa chọn dây dẫn từ trạm biến áp đến các tủ phân phối hạ tổng

TẢI ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

3.7/5 - (31 bình chọn)